Je hebt recht op een advocaat tijdens een verhoor

Als je een verdachte bent in een strafbaar feit, dan wil de politie jou hier natuurlijk vragen over stellen. Je hebt recht op een advocaat verhoor, die jou tijdens dit verhoor bij zal staan. Het verhoor is namelijk altijd voorbereid vanuit de politie maar jij hebt ook het recht om je goed voor te bereiden. Daarbij is het handig om een advocaat in handen te nemen, die gewend is aan dit soort situaties en raad kan geven.

Tips voor tijdens een politieverhoor

De belangrijkste tip is: luister goed. Als je vervolgens rustig nadenkt en de tijd neemt om eerlijk en oprecht te antwoorden dan ben je al aardig op weg. Daarnaast is het verboden om zaken te verzinnen of zelf in te vullen, je dient alleen de waarheid te spreken. Als je iets niet weet, dan kun je dit ook gewoon zeggen. Aan het einde van het verhoor moet je alleen tekenen als je het 100% eens bent met de verklaring en het eindrapport. Twijfel je aan het rapport? Breek dan het verhoor af en vraag om jouw advocaat. Jouw advocaat kan jou op dat moment voorzien van advies en tips, zo kun je vervolgens het verhoor voortzetten.

Wat zijn jouw rechten tijden het politieverhoor?

Op grond van de Europese rechtspraak heeft een verdacht recht om een advocaat mee te nemen naar het politieverhoor. Jouw advocaat mag dus mee naar het verhoor en kan het hele verhoor bijwonen. Ook heb je het recht om voor het verhoor een advocaat te spreken. Mocht je al vast gehouden worden door de politie, dan moeten ze je in verzekering stellen om een advocaat te spreken alvorens het verhoor. Ervaren advocaten wonen regelmatig een verhoor bij en hebben dus ervaring met deze situatie. Het is fijn om als verdachte een advocaat met veel ervaring en kennis bij je te hebben tijdens het verhoor.

Ervaren advocaat

Singel advocaten is een ervaren advocaat Breda

Het is vervelend als je terecht komt bij een advocaat die je niet kunt begrijpen. Bij Singel advocaten wordt duidelijke taal gesproken, die iedereen kan begrijpen. Het is belangrijk om een deskundige te hebben die jou kan begeleiden tijdens het project van strafrecht. Deze begeleiding is van het begin tot het eind en zal het hele traject persoonlijk zijn. De betrokkenheid van de advocaten is groot en dat geeft jou een fijn en vertrouwt gevoel.

 

Een goede samenwerking met cliënten staat centraal

Bij Singel advocaten staat een goede samenwerking met de cliënten centraal. Een nauwe samenwerking zal vaak zorgen voor een tevreden cliënt en maakt het werk ook voor de advocaten leuk. Het is belangrijk om een advocaat te kiezen waarbij jij een goed en vertrouwt gevoel krijgt. Het in de hand nemen van een advocaat is vaak niet om een leuke en fijne reden, daarom is het begeleiden in deze moeilijke situatie erg belangrijk. De advocaten van Singel advocaten, zullen jou begeleiden van het begin tot het einde en staat altijd voor je klaar. Als je op zoek bent naar een ervaren advocaat Breda, dan ben je bij Singel advocaten aan het goede adres.

 

Een eerlijke prijs en eerlijk advies

De adviezen van de advocaten zullen ten allen tijden eerlijk en oprecht zijn. Het is het doel van de advocaten om het maximale uit iedere zaak te halen, ze zullen daar dan ook alles aan doen. Daarnaast wordt bij Singel advocaten een eerlijke prijs gerekend. Je krijgt veel voor deze prijs want de advocaten staan altijd voor jou klaar via verschillende kanalen: e-mail, telefoon, whats-app of sms. Bovendien kennen de advocaten iedere rechtbank en gerechtshof in Nederland. Het is een fijn gevoel om iemand bij je te hebben die bekend is in de omgeving en veel kennis heeft over het gehele proces.

 

Mag alcohol de reden zijn van ontslag?

Het is vrij vanzelfsprekend dat alcohol en werk geen goede combinatie is. Het wordt echter lastig als een werknemer dit wel combineert. Wat mag een werkgever eisen en wat zijn de rechten van de medewerker. Mag je bijvoorbeeld een blaastest weigeren?

De laatste vraag is gelijk een moeilijk punt. In principe moet je als werkgever het privéleven van je medewerkers respecteren. Wanneer het alcoholgebruik invloed gaat hebben op de kwaliteit van werken wil je hier als werkgever wel iets aan kunnen doen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.

 • In de arbeidsovereenkomst moet vermeld staan dat er een test gedaan mag worden.
 • De test moet gedaan worden n.a.v. de verslechterde werkprestaties van de werknemer.
 • Als werkgever moet je ervan bewust zijn dat je inbraak maakt op het privéleven van de werknemer. Je redenen voor de test moeten dit kunnen beargumenteren.

Mocht een werknemer daadwerkelijk alcohol in het bloed hebben gedurende de werktijden, dan is het nog steeds niet altijd mogelijk om iemand op staande voet te ontslaan. Dit kan alleen als het gedrag zo erg is dat de werkgever niet anders kan. Denk hierbij aan uitschelden van personeel en klanten of ongewenste seksuele handelingen.

Drinken in eigen tijd

In de meeste gevallen is het geen probleem als een medewerken alcohol consumeert in zijn eigen tijd. Het wordt pas een probleem wanneer de werknemer nog gevolgen van het alcoholgebruik ondervindt tijdens werk. Dit kan zich uiten in een kater, nog onder invloed zijn, ziekmelden of mindere prestaties. Om iemand op deze gronden te ontslaan hangt het ervan af of er sprake is van een verslaving. Een verslaving wordt gezien als ziekte. Hierdoor kan de werknemer arbeidsongeschikt verklaard worden en kan je iemand minder snel ontslaan. Een werkgever moet namelijk hulp aanbieden voor het behandelen van de verslaving. Hierbij kan je denken aan behandelingen in verslavingsklinieken. Een werknemer moet de hulp bij het afkicken van alcohol wel accepteren. Bij een drugsverslaving gelden over het algemeen dezelfde regels. Het is verstandig om als werkgever altijd juridisch advies te vragen. Vooral met verslavingen is het lastig om goed te kunnen bepalen wat de eventuele stappen zijn die ondernomen moeten worden.

Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?

 

In het kort is strafecht dat wat te maken heeft met alle wettelijke overtredingen waar je straf voor kan krijgen.  Je begaat dus een zogenoemd strafbaar feit. Er is een speciaal wetboek voor strafrecht. Straf is een redelijk breed en weinigzeggend begrip. Er zijn verschillende soorten strafbare feiten die je kan begaan. Er wordt onderscheid gemaakt in een overtreding en een misdrijf.

 

Een overtreding

Een overtreding is een klein vergrijp waar over het algemeen een kleine straf op staat. Zie het als een kleine overtreding die je begaat bij de voetbal waar je wel een vrijetrap voor tegen krijg, maar geen gele of rode kaart. Voorbeelden van overtredingen kan het verstoren van de openbare orde of openbaar dronkenschap zijn. Bij dit soort vergrijpen doet vaak de kanton rechter of de politierechter uitspraak

 

Een misdrijf

In tegenstelling tot een overtreding is een misdrijf ernstiger van aard. De straffen voor een misdrijf liggen vaak hoger van voor overtreding. In de wet staat omschreven waar de grens ligt tussen een overtreding en een misdrijf. Er zijn heel veel verschillende soorten misdrijven. Zo behoren bijvoorbeeld: mensensmokkel, aanzetten tot haat, openlijke geweldpleging en slavenhandel tot een misdrijf, maar ook het beledigen van het koningshuis behoord tot een misdrijf.

 

De mogelijke straf

Zoals waarschijnlijk voor de hand ligt gaat een strafbaar feit gepaard met straf. De straf verschild en wordt bij iedere zaak weer opnieuw bepaald. De straf voor de grootst mogelijke overtreding kan hoger zijn dan de straf voor de kleinste misdaad. Welke straf er precies opgelegd wordt is ook afhankelijk van het verleden van degene die het strafbare feit begaan heeft. De straf kan bestaan uit een geldboete, een werkstraf (ook wel bekend als taakstraf) of een gevangenisstraf. De meest voor de hand liggende straf is een geldboete of taakstraf.

 

Op het moment dat je bijvoorbeeld voor moet komen in Den Haag is het slim om van te voren even te kijken naar strafrecht Den Haag. Zo kom je nooit voor verassingen te staan.

 

 

 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt o.a. gebruikt in het arbeidsrecht. Wat houdt deze overeenkomst in?

Een vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt om een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand te brengen. De werknemer kan vervolgens de vaststellingsovereenkomst laten controleren door een jurist. Het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst gratis te laten controleren.

Een werknemer met een vast contract kan niet zomaar worden ontslagen. De werkgever zal een goede reden moeten hebben om een werknemer te ontslaan. Het kan  bijvoorbeeld gaan om een werknemer die niet goed functioneert. Of om een werknemer die de organisatie moet verlaten omdat zijn functie vervalt.

Welke afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst?

Via een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de afwikkeling van het ontslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaling van het openstaande vakantiegeld of uitbetaling van de openstaande vakantiedagen.

Ook de ontslagreden en de datum waarop de werknemer uit dienst gaat worden hierin opgenomen.De werknemer wordt via een vaststellingsovereenkomst vaak niet per direct ontslagen. De werkgever zal immers rekening moeten houden met de opzegtermijn. Hoe langer de werknemer voor de werkgever werkt, hoe langer de opzegtermijn.

Ontslagvergoeding

In een vaststellingsovereenkomst kan ook een ontslagvergoeding worden opgenomen. Deze vergoeding wordt vaak berekend op basis van de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is o.a. afhankelijk van het aantal dienstjaren, het salaris en de leeftijd van de werknemer.

De ontslagvergoeding is het onderdeel van de vaststellingsovereenkomst waarover vaak het meest wordt gediscussieerd. Dit bedrag is vaak onderhandelbaar. De werkgever zal willen voorkomen dat hij het ontslag moet gaan voorleggen aan de rechter. Vandaar dat hij vaak bereid is om ‘water bij de wijn’ te doen en een hogere vergoeding betaalt dan de transitievergoeding.

De juridische kanten van een ontslag kunnen ingewikkeld zijn. Het is daarom van belang om een jurist in te schakelen.  De kosten van een vaststellingsovereenkomst advies kunt u vaak in rekening brengen bij de werkgever.

 

Aangifte omzetbelasting uitbesteden

U kunt natuurlijk zelf uw belastingaangifte doen. Maar u kunt er ook voor kiezen voor aangifte omzetbelasting uitbesteden. Lees hier hoe u dat precies doet

Wie regelt uw aangifte?

U kunt uw aangifte zelf doen. Maar het is ook mogelijk om dit door iemand anders te laten doen. Bijvoorbeeld een boekhouder, accountant, salarisbureau of belastingsadviseur etc. In zo’n geval wordt uw aangifte doorgaans met software gedaan. Of u krijgt dan de gegevens voor uw aangifte. Zodat u deze zelf via internet kunt invullen en versturen.

Aangifte uitbesteden

Mocht u uw aangifte willen uitbesteden. Dan is het verstandig om goede duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld de manier waarop de administratie gedaan wordt. Of wie de aangifte moet ondertekenen en versturen. U hoeft uw wachtwoord en inlogcode waarmee u inlogt op belastingdienst.nl niet te geven aan degene die uw aangifte voor u gaat doen. U kunt het beste iemand machtigen met DigiD.

Machtigen met DigiD

Wanneer iemand anders uw aangifte doetm moet u deze persoon machtigen. Die vult dan uw aangifte in met een softwarepakket en verstuurt die daarna naar de Belastingdienst.

U kunt ervoor kiezen om voor de ene belasting de aangiften zelf te doen en voor de andere belasting de aangiften uit te besteden.

Hoe regel je een  DigiD-machtiging?
Dat gaat in 3 stappen:

 • U of degene die uw aangifte voor u gaat doen, vraagt een machtiging aan via DigiD
 • U krijgt binnen 5 werkdagen een brief met een machtigingscode. Deze code geeft u aan degene die uw aangifte gaat doen. Bij het aangifte doen logt de persoon die uw aangifte doet in met zijn eigen DigiD. Daarna activeert hij de machtiging met de machtigingscode.
 • Als de machtiging is geactiveerd, krijgt u een bevestigingsbrief van DigiD. Zo kunt u controleren wie uw aangifte mag doen. Kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met DigiD.

Een machtiging is geldig voor 1 aangiftejaar. Dus u moet die person ieder jaar opnieuw via DigiD een machtiging toekennen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte, ook al heeft u iemand gemachtigd.

Wie krijgt gegevens?

Als u iemand heeft gemachtigd om uw aangifte te doen, kan die persoon digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, brieven en beslissingen van de Belastingdienst. U moet daar wel toestemming voor geven. Als u iemand machtigt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met de vraag of u informatie van de Belastingdienst ook wilt laten sturen naar degene die aangifte voor u doet. Als u toestemming geeft, krijgt u de originele brieven. Degene die u gemachtigd heeft, krijgt de informatie digitaal.

Uw aangifte volgen

Om de status van uw aangiften te zien, gaat u naar ‘Inloggen voor ondernemers’ op Belastingdienst.nl. In het overzicht met uw aangiften ziet u welke aangiften nog ingestuurd moeten worden en welke al bij de Belastingdienst binnen zijn.

 

Vergaderen in een vergaderzaal

Vergaderen is alom tegenwoordig. Op het werk wordt vergaderd, de carnavalsvereniging vergaderd, er wordt voor de organisatie van het buurtfeest vergaderd. Om te kunnen vergaderen is het ideaal dat er zoiets bestaat als een vergaderzaal.

Wat is een vergaderzaal precies?

Een vergaderzaal in Breda is een ruimte waarin een groep mensen kan samenkomen om belangrijke zaken te bespreken. Vergaderzalen bestaan al heel lang. Reeds in de middeleeuwen kwamen de kanunniken samen in de kapittelzaal. Dit was de vergaderzaal van het college van deze geestelijken. Hier werden zij opgeleid, kwamen ze samen bidden en gingen in discussie met elkaar.

Door de jaren heen heeft het begrip vergaderzaal een andere functie gekregen. Waar vroeger in een vergaderzaal vooral gediscussieerd werd en zaken in vraag werden gesteld wordt nu samen naar oplossingen gezocht. Collega’s gaan in gesprek met elkaar.

Verschillende mogelijkheden

Tegenwoordig bestaan vergaderzalen ook in allerlei verschillende vormen. Er zijn de standaard vergaderzalen zoals de grote vergaderzaal van het Europees parlement en de Tweede Kamer van de Nederlandse regering. Deze vergaderruimtes worden steeds door dezelfde groep mensen gebruikt bijvoorbeeld het Europese parlement en de Nederlandse regering. Deze vergaderzalen kunnen bezocht worden maar een bedrijf of particulier kan er zelf niet meteen een vergadering organiseren.

Daarom zijn er ook vergaderzalen die beschikbaar zijn voor het grote publiek. In sommige bedrijven is een aparte ruimte voorzien om te vergaderen maar er zijn ook bedrijven die geen zaal hebben. En verenigingen die zich bezighouden met culturele activiteiten beschikken ook vaak niet over een eigen vergaderzaal. Die zalen zijn het eigendom van een privéverhuurder of van een gemeente.

Die vergaderruimtes kunnen zeer handig zijn voor mensen die niet over een eigen zaal beschikken. Ze kunnen geboekt worden via telefonisch contact of een website en zijn dan bijna meteen op de gekozen momenten beschikbaar voor de groep.

 

Vergaderen belangrijker

Vergaderen wordt dan ook almaar belangrijker in bedrijven. Vergaderen is tegenwoordig alom. Groeps- en teamwork zijn de laatste jaren belangrijker geworden voor de goede werking van het zakendoen. Vergaderen is daarvoor essentieel geworden in bedrijven en wordt dan ook bijna dagelijks toegepast.

Hoge eisen

Om optimaal te kunnen vergaderen volstaat het soms niet meer om met enkele mensen rond een tafel te gaan zitten. Vaak komt er een laptop of computer bij kijken alsook een projectiemogelijkheid, een whiteboard of een flipchart. Om nog maar te zwijgen van de nodige internetverbinding, eventuele koffie of water, enzovoort …

 

Vergaderzalen zijn daar tegenwoordig helemaal op uitgerust. Dus bent u als bedrijf of vereniging op zoek naar een vergaderruimte google dan even. U vindt al gauw heel wat ruimtes die voor u een ideale oplossing kunnen zijn.

Ontslag

Het Nederlandse arbeidsrecht heeft een gesloten ontslagstelsel. Van oorsprong is het de bedoeling werknemers te beschermen tegen lichtvaardig ontslag (ontslagbescherming) Hierdoor zijn er wettelijk slechts zeer beperkte mogelijkheden een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst is wettelijk slechts mogelijk in de navolgende situaties:

 1. Ontslag op staande voet

Er moet sprake zijn van een bijzonder ernstige situatie, zoals geweld of diefstal. De rechter kan worden gevraagd achteraf te toetsen of het ontslag op staande voet rechtsgeldig was.

 1. Ontbinding van het arbeidscontract door de Kantonrechter

Hiervoor moet bij de Kantonrechter een verzoekschrift worden ingediend. De Kantonrechter zal ontbinden in geval van dringende of gewichtige redenen. Hierbij kan hij een ontbindingsvergoeding (gouden handdruk) toekennen.

 1. Opzegging van het arbeidscontract

In veel gevallen is een opzegging door de werkgever alleen rechtsgeldig nadat UWV Werkbedrijf hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming zal alleen worden gegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf is niet altijd vereist. Sommige beroepsgroepen zijn hiervan vrijgesteld. Voor opzegging van een arbeidscontract met een statutair directeur is voorafgaande toestemming evenmin vereist.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Partijen kunnen zelf een opzegtermijn in het arbeidscontract overeenkomen. De wet stelt hieraan wel beperkingen. Als partijen zelf geen rechtsgeldige opzegtermijn overeen zijn gekomen, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Een opzegging kan kennelijk onredelijk zijn. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de opgegeven redenen vals zijn of als er geen adequate afvoeiïngsregeling is getroffen. In dat geval kan de rechter worden gevraagd de andere partij tot betaling van een schadevergoeding te veroordelen.

 1. Vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijdse instemming)

Partijen kunnen gezamenlijk besluiten het arbeidscontract te beëindigen. Zij kunnen deze overeenstemming danwel instemming vastleggen in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst.

 1. Pensionering

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (in sommige beroepsgroepen eerder) komt meestal vanzelf een einde aan het arbeidscontract. Er kan ook sprake zijn van vroegpensioen. Toch is beëindiging van het dienstverband om deze reden wettelijk gezien geen vanzelfsprekendheid. Voor meer informatie over het pensioenstelsel, zie het menu aan de linkerzijde van deze webpagina.

Uitkering

Let op dat ontslag gevolgen kan hebben voor rechten op een uitkering. De uitkerende instantie zal bij uitkeringsaanvraag bijvoorbeeld controleren dat het niet de werknemer is geweest die het initiatief tot ontslag heeft genomen. Ook mag de aanleiding van het ontslag niet ontslag op staande voet zijn. Daarnaast is de uitkerende instantie gerechtigd de uitkering pas te laten ingaan na de zogenoemde fictieve opzegtermijn.

Advocaten in Rotterdam en Utrecht

Een goede advocaat is in sommige gevallen ontzettend cruciaal, in bepaalde situaties kun je absoluut niet zonder een advocaat met de juiste ervaring en verstand van zaken. Mocht het bijvoorbeeld gaan om letselschade, is het uiterst belangrijk om een advocaat in de hand te nemen die er alles aan zal doen om de juiste schadeclaim in te dienen. Als dit niet op de juiste manier gaat kun je fluiten naar je schadevergoeding.

Mocht je woonachtig zijn in Rotterdam of in de omgeving ervan en je krijgt ooit te maken met letselschade, neem dan contact op met M-letselschade-advocaat-rotterdam.nl, een advocaat in Rotterdam met enorm veel ervaring in allerlei soorten zaken en een hoop kennis. Je kunt altijd vertrouwen op M Advocatuur, wij zullen er altijd alles aan doen om jou zo goed mogelijk te begeleiden in alle stappen die moeten worden genomen.

Ook SDW Advocaten uit Utrecht is een advocatenkantoor waarbij diverse uitstekende advocaten jou graag willen helpen. Met inmiddels 35 jaar ervaring helpen wij onze cliënten met het behandelen van allerlei soorten zaken, en met succes. SDW Advocaten is het betrouwbaarste advocatenkantoor in de regio van Utrecht!

Goede advocaat vinden voor conflictbemiddeling

Je kunt een conflict uitvechten in een rechtszaal, maar of dat een goede optie is, is de vraag. Een andere optie is namelijk mediation. Dit is vaak veel goedkoper. Niet bij ieder conflict is dit mogelijk, want bij hevige juridische conflicten is mediation niet mogelijk. Partijen die deelnemen aan mediation moeten wel bereid zijn om er aan deel te nemen. Als deze bereidheid er niet is, dan heeft het weinig zin.

Bij echtscheidingen wordt er vaker een beroep gedaan op mediation. Hierbij is het vooral van belang dat er juridische problemen worden opgelost, want vaak hebben ex-partners na de scheiding nog veel contact met elkaar. Denk maar aan de kinderen die tijdens de relatie zijn geboren. Een advocaat-mediator kan hierbij helpen en is opgeleid om mensen hier bij te helpen. Normaliter is een advocaat partijdig, maar bij mediation is de advocaat neutraal en zal hij of zij bemiddelen.

Advocaat zoeken

Als je een advocaat zoekt is het doorgaans niet moeilijk om zo’n persoon te vinden. In Nederland zijn vele duizenden advocaten actief. Je kunt hen benaderen voor juridisch advies, maar er zijn ook advocaten die hiernaast aan mediation doen. Als je een advocaat zoekt in pak hem beet Almere kun je online beginnen. We raden je dan aan om de diverse advocaten telefonisch te benaderen en te kijken wat ze voor je kunnen betekenen.

Bij het in de arm nemen van een advocaat is het belangrijk om goede afspraken te maken. Spreek af hoeveel je uiteindelijk moet betalen. Vaak kan een advocaat aangeven hoeveel een bepaalde zaak kan kosten, maar soms komen er extra uren bij. Deze dien je te betalen, maar ook dan is het zaak om goede afspraken te maken. Als je op zoek bent naar een advocaat en wilt kennismaken met een advocaat, kun je dat ook best doen bij een persoon die geen of in elk geval weinig geld rekent voor het kennismakingsgesprek.